logo
   České Budějovice, Rudolfovská 92, 372 16, tel.: 387 924 111, e-mail: skola@soscb.cz            Kontakty                                Odkazy           

Klub absolventů a přátel školy

 

 

Vážení přátelé

Cílem klubu absolventů a přátel školy je především rozvoj vzájemné spolupráce s absolventy a ostatní veřejností.O tom, zdali se tak stane, rozhodnete pouze tím, že se ke členství v klubu přihlásíte.


Činnost klubu může být pochopitelně z vůle svých členů i rozsáhlejší. Návrhy na další aktivity můžete vyjádřit v přihlášce. Členství v klubu nevyžaduje zaplacení členského příspěvku. Komunikace mezi členy klubu bude probíhat pomocí elektronické pošty.Předseda:

Ing. Chalupa Petr


Vedoucí sekce mechanizační:

Ing. Daňhel Vlastimil


Vedoucí sekce veterinární:

MVDr. Dolejš Lukáš