logo
   České Budějovice, Rudolfovská 92, 372 16, tel.: 387 924 111, e-mail: skola@soscb.cz            Kontakty                                Odkazy           

Veterinářství (43-41-M/01)


PROFIL ABSOLVENTA ŠVP - Veterinářství


Kód a název oboru: 43-41-M/01 Veterinářství
Název ŠVP: Veterinářství (2012)
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka vzdělání: 4 roky
Forma studia: denní
Datum platnosti: 1. 9. 2012

Studium je vhodné pro chlapce a děvčata, kteří mají rádi přírodu a zejména zvířata a chtějí jim pomáhat. Je ukončeno maturitní zkouškou.foto foto foto

Uplatnění absolventů


- asistent veterinárního lékaře
- odborník hygieny potravin
- chovatel zvířat
- laborant
- biotechnik
- inseminační, plemenářský a reprodukční technik
- klasifikátor jatečných zvířat
- podnikatel v zprac. živočišných produktů
- asanační technik
- pojišťovací referent

V průběhu čtyřletého studia se naučíš:


- pečovat o zdravá i nemocná zvířata
foto
- ovládat zemědělské stroje, traktory a automobily
* můžeš získat řidičské oprávnění na traktor, nákladní i osobní automobil a motocykl
- pracovat s moderními přístroji v laboratořích
- asistovat při operacích zvířat a provádět některé jednoduché chirurgické zákroky
- desinfekční, desinsekční a deratizační postupy
* můžeš získat oprávnění pro práci s jedy
- inseminovat skot, prasata a jiná zvířata a odborně vést porod
- hygienickým zásadám výroby mléčných, rybích a masných výrobků
- pracovat s moderní výpočetní technikou a získáš základy běžného účetnictví
- pečovat o lovnou zvěř
* můžeš absolvovat kurs a vykonat mysliveckou zkoušku
foto

Výuka je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Praktická část se provádí v laboratořích, zemědělských a potravinářských podnicích i na soukromých farmách.