JEDNOLETÝ   POMATURITNÍ   JAZYKOVÝ   KURZ

 

V kurzu se vyučuje angličtina, němčina, francouzština nebo španělština.

 

Studium trvá jeden školní rok. Vyučuje se denně od 9:00 do 12:15 (20 hodin cizího jazyka týdně, cca 800 vyučovacích hodin za rok).

 

Nárok  na  sociální  a  zdravotní  výhody  pro  studenty  mají  ti uchazeči,  kteří  v příslušném  roce  složili  maturitní  zkoušku. Posluchači získávají výhody studentů středoškoláků (prázdniny, dávky sociálního a zdravotního pojištění…).

 

Posluchači jsou na začátku školního roku na základě testu rozděleni do skupin

podle dosud získaných jazykových znalostí a dovedností. Během  studia  jsou  posluchači   připravováni k úspěšnému  složení   státní jazykové  zkoušky  základní  nebo  také  všeobecné.   Studenti   jsou  připravováni  také  k  mezinárodním  zkouškám německým a anglickým.     Ve škole je možné složit německé zkoušky mezinárodní:

Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1, Zertifikat Deutsch für den Beruf a zkoušky základní úrovně A1, A2.

 

Součástí  studia  je  také  konverzace  s rodilým  mluvčím,  důkladné procvičování   gramatických  jevů   a  praktické   seznámení s jednotlivými částmi státních jazykových zkoušek a také zkoušek mezinárodních.

 

Na konci školního roku získávají studenti osvědčení o absolvování kurzu a mohou se přihlásit k některé z nabízených jazykových zkoušek.

 

Přihlášky se podávají po složení maturitní zkoušky. V kanceláři školy je třeba vyplnit přihlášku (možné také poslat závaznou přihlášku prostřednictvím internetu) a zaplatit zápisné. K přihlášce se dokládá kopie maturitního vysvědčení. 

Při osobním jednání předložte originál i kopii (kopie bude ověřena jazykovou školou). Při zasílání je třeba doložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

 

Celoroční školné činí 22.900,- Kč (kurz kombinace dvou jazyků stojí 22.900,- Kč)

  1. zápisné (hradí se při podání přihlášky)……………………………300,- Kč
  2. první splátka do 31. srpna………………………………………13.500,- Kč
  3. druhá splátka do konce měsíce listopadu……………………….9.100,- Kč

Důležité:

Studenti denního studia mohou za zvýhodněnou cenu navštěvovat odpolední a večerní kurzy dalších cizích jazyků.  Nabízíme angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu, holandštinu a ruštinu. Vyučujeme také češtinu pro cizince (zkouška v naší škole).