4. ročník základního kurzu NJ

Hlavní učebnice:
Sprechen Sie Deutsch?, 2. díl

Počet hodin týdně:
2 hodiny

Kurzovné:
4200,- Kč (platí při počtu uchazečů 10 a více)