2. ročník základního kurzu NJ

Hlavní učebnice:
Sprechen Sie Deutsch?, 1. díl, lekce 6 - 10

Počet hodin týdně:
2 hodiny