5. ročník základního kurzu NJ

Hlavní učebnice:
Sprechen Sie Deutsch?, 2.-3. díl

Počet hodin týdně:
2 hodiny