3. ročník základního kurzu NJ

Hlavní učebnice:
Sprechen Sie Deutsch?, 1. díl, lekce 11 - 14
Themen 2.díl

Počet hodin týdně:
2 hodiny