2. ročník základního kurzu francouzštiny

Hlavní učebnice:
Connexions I.
Le nouveau I.

Počet hodin týdně:
2 hodiny