Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR (A1)

Přihlašování ke zkoušce:

OSOBNĚ (s sebou platné cestovní doklady, poukaz nebo Kč 1.500,-).

Elektronicky na: lisa@sosvaz.cz

Telefonicky na: 724 281 630 nebo 387 924 121.

Vždy alespoň 4 dny před konáním zkoušky (vždy do pátku před zkouškou) osobně podepsat přihlášku +výše uvedené doklady s sebou.

Přihláška (jméno, příjmení, pohlaví, státní příslušnost,místo hlášeného pobytu, datum narození, místo narození, číslo cestovního dokladu, poukaz, telefonní číslo, e-mail, termín zkoušky).

Termíny zkoušky:

středa 30.9.2020 od 13:00

středa 21.10.2020 od 9:00

středa 25.11.2020 od 13:00

středa 16.12.2020 od 9:00