Goethe-Zertifikat C1 

Tato zkouška je určena pro dospělé. Potvrzuje vysoce pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá pátému stupni (C1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Účastník absolvováním této zkoušky prokazuje, že:

-dokáže porozumět širokému spektru náročných delších textů a pochopit také implicitní významy,

-se umí spontánně a plynule vyjadřovat, aniž by často musel hledat slova,

-dokáže jazyk účinně a flexibilně používat ve společenském i pracovním životě nebo při vzdělávání a studiu,

-se umí jasně, strukturovaně a podrobně vyjadřovat ke komplexním tématům.

 

Pro tuto zkoušku se doporučuje věk od 16 let. K dosažení stupně C1 je (nezávisle na předchozích znalostech a studijních předpokladech) nutné absolvovat 800 -1000 výukových jednotek po 45 minutách.

 

Das Goethe-Zertifikat C1 ist eine Deutschprüfung für Erwachsene. Es bestätigt ein weit fortgeschrittenes Sprachniveau und entspricht der fünften Stufe (C1) auf der sechsstufigen Kompetenzskala des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen.

Durch das Bestehen der Prüfung zeigt der Prüfungsteilnehmer, dass er:

-ein breites Spektrum anspruchsvoller längerer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen kann,

-sich spontan und fließend ausdrücken kann, ohne öfter nach Worten suchen zu müssen,

-die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und fexibel gebrauchen kann,

-sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern kann.

Für das Goethe-Zertifikat C1 wird ein Alter ab 16 Jahren empfohlen.

Zum Erreichen dieser Stufe benötigen Sie (unabhängig von Vorkenntnissen und Lernvoraussetzungen) 800 – 1000 Unterrichtseinheiten a 45 Minuten.

 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR)

C1 – zkušený uživatel

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

Prováděcí ustanovení C1

Popis zkoušky C1