Mezinárodní zkoušky z německého jazyka

  

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A2

Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifkat C1

 

Přihlášky: osobně ve škole nebo písemně zaslané na lisa@sosvaz.cz, tel.: 387 924 121.

V přihlášce odeslané elektronicky na lisa@sosvaz.cz prosíme uvést: jméno a příjmení, telefon a email, název zkoušky, u zkoušky Goethe-Zertifikat B1 prosíme uvést zvolené moduly (Modul Lesen – Čtení, Modul Hören – Poslech, Modul Schreiben – Psaní, Modul Sprechen – Mluvení), termín (dle domluvy).

Přihláška, Prohlášení a Souhlas s poskytnutím osobních údajů budou k podpisu v kanceláři školy, a to vždy před konáním zkoušky.

 

Poplatky za zkoušky:

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 – Kč 2000,-

Goethe-Zertifikat A2 – Kč 2200,-

Goethe-Zertifikat B1 – Kč 3500,-

Goethe-Zertifikat B1 Modul Lesen - Kč 1050,-

Goethe-Zertifikat B1 Modul Hören – Kč 1050,-

Goethe-Zertifikat B1 Modul Schreiben – Kč 1050,-

Goethe-Zertifikat B1 Modul Sprechen – Kč 1050,-

Goethe-Zertifikat B2 – Kč 4000,-

Goethe-Zertifikat B2 Modul Lesen Kč 1.200,-

Goethe-Zertifikat B2 Modul Hören Kč 1.200,-

Goethe-Zertifikat B2 Modul Schreiben Kč 1.200,-

Goethe-Zertifikat B2 Modul Sprechen Kč 1.200,-

Goethe-Zertifkat C1 – Kč 4500,-

Poplatky za zkoušky prosíme uhradit osobně v kanceláři školy nebo  na účet č. 0214514306/0300, a to vždy před konáním zkoušky.

 

Zkouškový řád (Prüfungsordnung)

Doplňky k prováděcím ustanovením: Účastníci zkoušek se specifickými potřebami (Ergänzungen zu den Durchführungsbestimmungen: Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf)

Informace pro účastníky zkoušek se specifickými potřebami (Informationen für Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf)