Zaměření činnosti

Absolventi škole

1)     Spolupráce absolventů při zajišťování praxe a praktických cvičení
- zapůjčení strojů a zařízení
- umožnění praxe v podnicích absolventů a na jejich obvodech
- pomoc při zajišťování jiných pracovišť pro praxi

2)    Spolupráce při dovybavování školy
- pomoc při zajišťování cenově výhodnějších strojů a zařízení
- zajištění slev a reklamních nákupů
- darování vyřazených strojů pro funkční modely

3)      Pomoc při aktualizaci a zkvalitňování výuky
- výměna informací o nových nebo modernizovaných provozech
- získávání fotodokumentace a videozáznamů
- předávání informací a konání odborných přednášek, seminářů, výstav a přehlídek, na které jsou podniky nebo podnikatelé přímo zváni

4)      Spolupráce při získávání míst pro absolventy
- oznámení volných míst a potřeby umístění absolventů škole

5)      Poskytnout prostory školy ke konání seminářů, školení, výstav a přehlídek

Průběžně informovat o úrovni, rozvoji a perspektivách školy

Půjčovat absolventům dle potřeby literaturu, časopisy, videokazety

Bezplatně poskytovat služby ZIS absolventům

Informovat o volných místech, možnostech umístění eventuálně doporučit absolventy do místa

Poskytovat nebo zprostředkovat poradenskou službu

Zvát na akce pořádané školou i ve škole

Zveřejňovat a propagovat činnost klubu, získávat další absolventy